Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium?

sanatorium

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium potrafi być bardzo długi. Niektórzy jednak potrzebują takiego wyjazdu, ponieważ w tych miejscach zyskają szansę na leczenie i rehabilitację. Warto dowiedzieć się, co zrobić krok po kroku, by udało się to zrealizować. Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium i o czym należy pamiętać podczas oczekiwania?

Komu przysługują wyjazdy do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium wystawiane jest przez lekarza rodzinnego i specjalistę. Należy dostarczyć je ze stosowną dokumentacją medyczną do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego. Po pomyślnej weryfikacji pacjent otrzymuje indywidualny numer w kolejce. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługuje im wyjazd do sanatorium z różnych instytucji. Możliwe opcje to:

  • wyjazd do sanatorium finansowany z NFZ – przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, której stan zdrowia wymaga podreperowania,
  • wyjazd do sanatorium finansowany z ZUS – przysługuje najczęściej osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich, pobierających świadczenia rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wyjazd do sanatorium finansowany z KRUS – przysługuje osobom ubezpieczonym w KRUSie.

Kolejka do sanatorium – czas oczekiwania na NFZ

Osób zainteresowanych wyjazdem do sanatorium przybywa, a kolejki wydłużają się. Posiadanie skierowania z NFZ wiąże się z czasem oczekiwania wynoszącym od 18 do 26 miesięcy. Zazwyczaj w kolejce czeka się około 2 lat. Na wydanie decyzji NFZ ma 30 dni. Skierowanie jest ważne przez 18 miesięcy, a po upływie tego czasu konieczne jest ponowne rozpatrzenie.

Koniecznie przeczytaj:  Sanatorium - co warto wiedzieć?

Kolejka do sanatorium – wyjazd z ZUS

Osoby wyjeżdżające do sanatorium z ZUS mogą liczyć na krótsze oczekiwanie w kolejce. Wynosi ono od 3 do 8 tygodni. W pilnych przypadkach możliwe jest zrealizowanie wyjazdu w ciągu 2 miesięcy. Chory nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem, również kosztów transportu. Nie wykorzystuje też urlopu wypoczynkowego, bowiem pobyt jest realizowany w ramach zwolnienia lekarskiego.

Kolejka do sanatorium – wyjazd z KRUS

W przypadku wyjazdu z KRUS czas oczekiwania w kolejce wynosi około 12 miesięcy. W uzasadnionych sytuacjach może on ulec skróceniu. Jeśli istnieją ku temu przesłanki, pobyt w sanatorium może również zostać wydłużony. Niektóre osoby mogą wyjechać na kolejny turnus już po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego.

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Oczekiwanie na wyjazd do sanatorium może się wiązać z wieloma nerwami. Warto dowiedzieć się, na jak długo przed planowanym wyjazdem pacjent otrzyma stosowne zawiadomienie. Powinien on dostać informację o terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia nie później niż 14 dni przed wyjazdem.

Podsumowanie

Wizyta w sanatorium przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Niestety, czas oczekiwania na nią jest długi. Najdłużej na wyjazd czeka się w przypadku skierowania z NFZ, a najkrócej podczas wyjazdu z ZUS. Pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na zawiadomienie o wyjeździe.