Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

terapia

Na czym polega terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach charakteryzuje się tym, że podczas cyklu spotkań pacjent, który zgłasza się pomoc, sam wie czego oczekuje. To osoba uczęszczająca na terapię wyznacza jej cele oraz sposoby rozwiązywania problemów. Pacjent ma wszystkie kompetencje do tego, aby pomóc sobie samemu. Rolą psychoterapeuty jest dać mu narzędzia, potrzebne do osiągnięcia celu. TRS (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach) może odbywać się grupowo, lub indywidualnie. Przede wszystkim spotkania polegają na rozmowach, podczas których odbywa się szukanie mocnych stron pacjenta, przy czym rozwiązuje się razem trudności. Nie analizuje się tutaj przyczyn zaistniałych problemów, ani nie odwołuje się do przeszłości.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – założenia

 • pacjent w roli eksperta, przychodzi na terapię po określone narzędzia
 • skupienie się na pozytywnych aspektach życia
 • nierozgrzebywanie przeszłości
 • patrzenie na problem z perspektywy zróżnicowanej
 • budowanie przyszłości, oraz stawianie celów
 • przekazywanie wiedzy, że małe zmiany powodują duże zmiany

Terapia w tym stylu jest kontrowersją w stosunku do terapii tradycyjnych, gdzie rozgrzebywanie przeszłości jest pewnym standardem do przepracowania obecnych problemów. W TSR jest to nieistotne. Rozmowa z psychoterapeutą skłania pacjenta do szukania rozwiązań problemów, przy wykorzystaniu swoich mocnych stron. Jest to terapia krótkoterminowa, gdzie w ramach 10 sesji kłopoty powinny zostać zażegnane.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – trzy zasady

Terapia polega na współpracy między terapeutą a pacjentem pod kątem szukania rozwiązań. W związku z tym poniższe trzy zasady stosowane są jako filar całej filozofii.

Zasady:

 • jeśli coś działa pozytywnie, należy robić tego więcej poprzez zachowanie
 • jeśli coś nie działa, nie należy tego robić wcale, poprzez porzucenie niewłaściwych zachowań, oraz zmian w sposobie rozwiązywania problemów
 • jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj i nie szukaj na siłę problemów, czy rozwiązań

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – jak może pomóc?

W terapii TRS poruszane są niżej wymienione zagadnienia:

 • podejście indywidualne, występuje nawet w terapiach grupowych
 • multiplikacja perspektyw
 • niezbędne zasoby do wprowadzenia zmian są w rękach osoby uczestniczącej
 • metoda małych kroków- małe zmiany tworzą duże zmiany
 • najważniejsza jest przyszłość, brak wyciągania problemów z przeszłości
 • rozwiązanie może nie być ściśle związane z problemem, więc należy wyjść poza schemat
 • rola pacjenta jako osoby, która jest sobie sama wstanie pomóc, przy otrzymaniu od terapeuty narzędzi
 • pacjent zna najlepsze sposoby na rozwiązywanie swoich problemów
 • wszystko się zmienia

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest pomocna, gdy pacjent:

 • jest sprawcą przemocy
 • jest ofiarą przemocy
 • ma problemy ze stanem zdrowia- stany depresyjne czy nerwice
 • ma problemy z utrzymaniem dobrych relacji w małżeństwie
 • nie radzi sobie z wychowywaniem dzieci
 • przeżywa silny stres
 • jest uzależniony od używek psychoaktywnych
 • doświadcza anoreksji czy bulimii

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest stosowana także w ośrodkach typu:

 • domy dziecka
 • ośrodki biznesowe
 • coaching
 • szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • doradztwo zawodowe
 • ochrona zdrowia

Podsumowanie

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest wspaniałą alternatywą dla terapii tradycyjnych. Różni się ona tym, że tak jak na terapii tradycyjnej poruszane są aspekty niepoprawnych relacji z rodzicami i problemów wszelkiego typu w dzieciństwie, tutaj nie ma o tym mowy. Terapia TRS skupia się na czasie obecnym, oraz na rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu mocnych cech charakteru osoby, która pomocy potrzebuje. Warto wspomnieć, że pacjent występuje w roli eksperta, więc ma wiedzę odnośnie tego jak rozwiązać swoje problemy, oraz jak poradzić sobie z kłopotami.

Psychoterapeuta ma za zadanie nakierować go za pomocą odpowiednich narzędzi, które posiada do odpowiedniej konkluzji spotkań. W ramach tej terapii liczy się podejście tu i teraz. Jest ono bezpieczne dla osób które nie chcą rozmawiać o swoich najmłodszych latach życia, oraz doświadczeniach, które wyrządziły im krzywdę.

Misją terapii jest wpajanie pacjentowi wartości w słowach : małe zmiany, czynią duże zmiany. Terapia ta jest dobra dla osób, które mają problemy z utrzymywaniem poprawnych relacji w małżeństwie, mają trudności z wychowywaniem dzieci, cierpią na choroby takie jak bulimia, czy anoreksja. Dodatkowo mogą z niej korzystać osoby, które przeżywają permanentny stres, oraz są uzależnione od psychoaktywnych substancji. TRS stosowane są w ośrodkach takich jak domy dziecka, szkoły, ośrodki biznesowe, szpitale psychiatryczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest bezpieczna  i bardzo często nie wymaga równolegle stosowania leków psychotropowych. Wielu psychoterapeutów proponuje ją w ramach wykonywania swojej działalności.