Sanatorium – co warto wiedzieć?

sanatorium

Czym jest sanatorium?

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego, który łączy walory rekreacyjne, przyrodnicze, oraz naturalne to właśnie sanatorium. Obiekty te występują w miejscowościach uzdrowiskowych, o sprzyjającym klimacie dla osób przewlekle chorych, a także u osób potrzebujących rehabilitacji.

Do zadań sanatorium należy:

 • stymulowanie naturalnych procesów samoleczenia
 • utrwalanie efektów leczenia szpitalnego
 • pobudzanie mechanizmów obronnych organizmu
 • prowadzenie rehabilitacji po operacjach i urazach

Wyjazd do sanatorium ma za zadanie poprawić kondycję zdrowotną oraz psychiczną pacjenta. Ponadto osoby w nim przebywające odpoczywają od obowiązków dnia codziennego, oraz obowiązków zawodowych. Pobyt można zorganizować samemu, poprzez opłacenie wszystkich kosztów związanych z wyżywieniem, noclegiem, oraz zabiegami. Można również wnioskować o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z danych NFZ wynika, że rocznie przybywa 500 tys skierowań na wyjazd do ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego. Pacjenci przywykli do składania wniosków, w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego pobytu w poprzednim sanatorium. Warto wiedzieć, kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium, oraz jak długo odpowiada NFZ na wnioski pacjentów.

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Zdarza się, że okres oczekiwania na zawiadomienie może przekroczyć dwa lata, a skierowanie na badania jest ważne raptem 18 miesięcy. W związku z tym, trzeba drugi raz udać się do lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia diagnostycznych badań. Obecnie trwają prace nad nowymi przepisami, dzięki którym weryfikacja skierowań na badania nie będzie obowiązkiem. Warto również wiedzieć, że lekarz nie będzie wpisywał miejsca na skierowaniu, gdzie jego zdaniem, pacjent powinien pojechać do sanatorium. Decyzję podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie lekarz rodzinny przesyła skierowanie, oraz kompletuje wszystkie dokumenty potrzebne do NFZ. Na podstawie tych dokumentów, NFZ wydaje odpowiedni numer w kolejce oczekujących, oraz rejestruje wniosek w systemie. W ciągu miesiąca od tych czynności, lekarz specjalista medycyny fizykalnej, lub rehabilitacji medycznej rozpatruje wniosek pacjenta. Osoba zainteresowana pobytem w sanatorium informowany jest o decyzji listownie, a jeśli decyzja jest pozytywna- otrzymuje skierowanie do sanatorium. Jak napisane zostało powyżej skierowanie jest ważne półtora roku. Warto wiedzieć, kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium. Informacja o dacie rozpoczęcia terminu turnusu, rodzaju leczenia, oraz miejsca pobytu przyjdzie nie później niż w ciągu dwóch tygodni przed wyjazdem.

Czy istnieje sposób, dzięki któremu można sprawdzić, kiedy oczekiwać wyjazdu?

Strona internetowa skierowania.nfz.gov.pl udzielić może powyższych informacji. Jeśli pacjent chce z niej skorzystać, potrzebuje numer skierowania, który jest nadawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacje na temat skierowania dostarczone będą do pacjenta pocztą. Używając tego numeru, oraz daty urodzenia osoby wnioskującej o pobyt, łatwo można sprawdzić, czy zainteresowany został zakwalifikowany na leczenie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, można również otrzymać informację na temat:

 • orientacyjnego czasu oczekiwania
 • liczby osób w kolejce
 • terminu oraz miejsca leczenia
 • nazwy uzdrowiska, a także jego adresu.

W przypadku nieprzewidzianych wypadków, gdzie osoba nie może skorzystać z sanatorium, do którego została przydzielona w określonym terminie- należy jak najszybciej poinformować oddział NFZ, poprzez zwrócenie potwierdzonego skierowania. Warto dołączyć pisemne wyjaśnienie, w którym pacjent wskaże powody dla których wyjazd nie będzie możliwy. Można również dołączyć inne dokumenty, jako dowód potwierdzenia faktu. Jeśli oddział NFZ, uzna uzasadnienie pacjenta, wskaże inny termin pobytu w uzdrowisku.

Kto nie powinien korzystać z sanatorium?

Lista osób nie mogących korzystać z sanatorium:

 • osoby niedołężne i niezdolne do samoobsługi
 • osoby psychicznie niestabilni
 • chorzy na padaczkę
 • osoby z nieustabilizowaną astmą oskrzelową
 • osoby z brakiem stabilności funkcjonowania gruczołów dokrewnych
 • osoby z niewyrównaną cukrzycą

Sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia – za co należy zapłacić samemu?

Nie wszystkie koszty związane z pobytem chorego pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent musi zapłacić za:

 • dojazd do sanatorium
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • jeśli sanatorium przeznaczone jest dla dziecka, koszty opiekuna nie są pokrywane przez NFZ

Podsumowanie

Sanatorium to zakład lecznictwa uzdrowiskowego, który łączy walory rekreacyjne, przyrodnicze, oraz naturalne. Koszty sanatorium może pokryć zainteresowany sam, lub może również zawnioskować o pokrycie kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto wiedzieć, kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium, jeśli NFZ pokrywa koszty turnusu.Informacja o dacie rozpoczęcia terminu turnusu, rodzaju leczenia, oraz miejsca pobytu przyjdzie nie później niż w ciągu dwóch tygodni przed wyjazdem.