Wszyscy wiedzą, że rok ma 12 miesięcy. Liczba dni nie jest już jednak tak oczywista – może być ich 365 lub 366. Z czego wynika taka różnica? Czym jest rok przestępny i kiedy czeka nas kolejny rok dłuższy o jeden dzień? ...